Möten och aktiviteter

Möten och aktiviteter
KBT gulaboken torsdagar kl. 14.00 p.g.a. pandemin


Anhörigmöten grönaboken, onsdag kl. 15.00 (inställt)

Nästa möte:


Medlemsmöte den 27/1 kl. 18.00 inställt p.g.a. pandemin