Möten och aktiviteter

Möten och aktiviteter
KBT gulaboken torsdagar kl. 14.00


Anhörigmöten grönaboken, onsdag kl. 15.00 (inställt)

Nästa möte:


Medlemsmöte den 25/11 kl. 18.00