Möten och aktiviteter

Möten och aktiviteter
KBT gulaboken torsdagar kl. 14.00

Nästa möte:


Socialt möte: 28/4 kl 18.00 inställt p.g.a. sjudom


Föreningsmöte den 19/5 kl 18.00